Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Bazyli Kosiński


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Anna Kowal, Grzegorz Łuciów, Maria Masztalerz, Michał Kosiński, Anna Owczarz, Tymoteusz Kowal, Anna Najda.