Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Kazimierz Sąsiadek


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Józef Sąsiadek, Jan Sąsiadek, Katarzyna , Maciej Płoszaj, Helena .