Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Franciszek Marczak


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Gabriel vulgo Wawrzyniec Marczak, Oresia Marczak, Szczepan Daszkiewicz, Onufry Marczak, Agafia , Jan Krzywkowski, Anna Bitkowska.