Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Joanna Marczak


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Gabriel vulgo Wawrzyniec Marczak, Oresia Marczak, Szczepan Daszkiewicz, Henryka vel Joanna Krzywkowska, Eudoksja Maćków.