Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Stanisława Marczak


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Stanisława Marczak, Gabriel vulgo Wawrzyniec Marczak, Oresia Marczak, Szczepan Daszkiewicz, Henryka vel Joanna Krzywkowska, Eudoksja Maćków.