Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Piotr Olender


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Olender, Rozalia Wodecka, Krzysztof Gładysz, Maria Półtorak, Błażej Dajczak, Barbara Krzyżanowska.