Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Grzegorz Daszkiewicz


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Henryka vel Joanna Krzywkowska, Jan Krzywkowski, Anna Bitkowska.