Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Andrzej Dajczak


12 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Dajczak, Katarzyna Półtorak?, Jakub Olender.