Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Maria Szylwach


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Mikołaj Szylwach, Paweł Szylwach, Agnieszka Borejko, Jan Zarwański, Marianna Tracz, Bazyli Osiecki.