Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Paweł Dajczak


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Dajczak, Katarzyna Półtorak?, Maciej Płoszaj, Helena , Paweł Sąsiadek, Anna Olender.