Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Michał Krzywy


12 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Mikołaj Szylwach, Paweł Szylwach, Agnieszka Borejko.