Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Dajczak


12 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Tatiana Sośnicka, Grzegorz Sośnicki, Katarzyna Łokieć.