Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Krzywy


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Katarzyna Krzywy, Walenty Krzywy, Anastazja , Demko Dowhań, Paraskewa Hładun.