Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Gerc


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Tomasz Gerc, Katarzyna Półtorak, Marcin Dajczak, Maria Krzyżanowska, Maria Zielińska.