Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Antoni Dajczak


10 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Antoni Dajczak, Jan Mazgajski, Maria Martynowicz, Szymon Pytlowany, Katarzyna Drozdowska.