Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Michał Grela


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Grela, Marianna Kołodziej, Jan Mazgajski, Maria Martynowicz, Szymon Pytlowany, Katarzyna Drozdowska.