Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Zofia Żmudź


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Maria Dobisz, Ignacy Stachów, Maria Magdalena Skoczylas.