Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Bartłomiej Wodecki


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Dominik Wodecki, Paraskewa Pobereźnik, Kazimierz Wodecki, Katarzyna Łokieć?, Szymon Pobereźnik.