Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Paweł Dajczak


10 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Paweł Dajczak, Jan Mazgajski, Maria Martynowicz, Szymon Pytlowany, Katarzyna Drozdowska.