Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Antoni Wodecki


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Wodecki, Katarzyna Łokieć?, Kazimierz Dajczak, Katarzyna Półtorak?.