Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Franciszek Krzyżanowski


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Krzyżanowski, Justyna Łakocka, Szymon Łakocki.