Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Józef Krzyżanowski


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Jeryna vel Oryszka Hyka, Jan Krzyżanowski, Justyna Łakocka, Teodor Hyka, Katarzyna Borody, Jan Wodecki, Maria Truś, Jakub Lichota, Franciszka Masztalerz.