Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Sąsiadek


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Gałuszka, Agnieszka Bil, Jan Sąsiadek, Katarzyna , Mateusz Kiełbicki, Agnieszka , Błażej Bil, Magdalena .