Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wincenty Sąsiadek


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Małgorzata , Jan Sąsiadek, Katarzyna , Mateusz Kiełbicki, Agnieszka , Antoni Dzik, Agnieszka .