Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Kosińska


10 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Anna Kowal, Grzegorz Łuciów, Maria Masztalerz, Paweł Drozda vel Drozdowicz, Anna Dołhań.