Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Maria Sikora


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Rozalia Zarwańska, Małgorzata Kalinowska, Maciej vel Mateusz Sikora, Małgorzata , Wojciech Zarwański, Łucja , Antoni Wojtyna, Magdalena , Konstanty Kalinowski, Helena .