Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Nyszta


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan Nyszta, Szczepan Nyszta, Tekla , Józef Sąsiadek, Jan Sąsiadek, Katarzyna , Maciej Płoszaj, Helena .