Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Łukasz Sikora


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Rozalia Zarwańska, Jan Nyszta, Maciej vel Mateusz Sikora, Małgorzata , Wojciech Zarwański, Łucja , Szczepan Nyszta, Tekla , Józef Sąsiadek.