Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Turczyńska


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Wincenty Turczyński, Agata Półtorak, Magdalena Sąsiadek, Rozalia Zarwańska, Józef Jaśnij vel Jasny, Teresa Olender.