Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Józef Gruntowski


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Wawrzyniec Gruntowski, Jadwiga? lub Zofia? , Małgorzata , Antoni Dzik, Agnieszka .