Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wojciech Wojtyna


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Wojciech Wojtyna, Małgorzata Kalinowska, Antoni Wojtyna, Magdalena , Konstanty Kalinowski, Helena , Tomasz Gerc, Katarzyna Półtorak, Szymon Drozd, Helena Szklanny.