Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Andrzej Płoszaj


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Maria Czaharyn, Jan Czaharyn, Sofronia Wałach, Maciej Płoszaj, Helena , Paweł Sąsiadek, Anna Olender.