Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wojciech Żmudź


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Maria Dobisz, Błażej Żmudź, Maria , Bazyli Nakoneczny? lub Karpik?, Maria , Szczepan Olender, Teresa Skowronek vel Skowrońska, Andrzej Dobisz, Katarzyna .