Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wiktoria Kusiak


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Wincenty Kusiak, Maria Łokieć, Andrzej Kusiak, Katarzyna Dutka, Dymitr Łokieć.