Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Gałuszka


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Pelagia vel Barbara Czaharyn, Kazimierz Gałuszka, Agnieszka Bil, Paweł Czaharyn, Maria Jaśnij, Błażej Bil, Magdalena .