Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Tomasz Półtorak


1 individual displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Ignacy Półtorak, Agata vel Agnieszka Sąsiadek, Jan Sąsiadek, Katarzyna .