Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Katarzyna Kowal


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Katarzyna Kowal, Mikołaj Kowal, Anastazja Łemega, Grzegorz Kowal vel Kowalów, Jeryna vel Oryszka Hyka, Jan Łemega, Eudokia vel Ewa Borejko, Teodor Hyka, Katarzyna Borody, Pantalemon Borejko, Paraskewa .