Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Zofia Łuciów


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Władysław Seibert vel Zajbert, Jan Łuciów, Maria Procyk, Tomasz Kosiński, Maria Radom?, Jan Seibert vel Saybert vel Safert, Katarzyna Lewicka, Grzegorz Zdorowega.