Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Tekla Daszkiewicz


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Szczepan Daszkiewicz, Jan Krzywkowski, Anna Bitkowska.