Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Antoni Dajczak


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Marcin Dajczak, Maria Krzyżanowska, Maria Zielińska, Adam Półtorak, Maria Drozd, Doroch Żytyński, Magdalena Majster.