Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Maria Salecka


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Bazyli Salecki, Jan Salecki, Konstancja Taurowska, Antonina Płuszczyńska vel Płoszczyńska, Antoni Jary, Maria Winnicka, Wincenty Płuszczyński vel Płoszczyński, Justyna .