Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Rozalia Dajczak


11 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Bazyli Salecki, Jan Salecki, Konstancja Taurowska, Antonina Płuszczyńska vel Płoszczyńska.