Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wojciech Dajczak


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Marcin Dajczak, Maria Krzyżanowska, Maria Zielińska, Jan Sąsiadek, Katarzyna .