Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wawrzyniec Sikora


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Rozalia Zarwańska, Maciej vel Mateusz Sikora, Małgorzata , Wojciech Zarwański, Łucja .