Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Zuzanna Bronisława Antoszczyszyn


5 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
10 individuals are missing birthplace map coordinates: Leon Antoszczyszyn, Jan Antoszczyszyn, Zuzanna Kondrat, Ignacy Foryś, Ignacy Antoszczyszyn, Apolonia Nawaryńska, Prokop Kondrat, Maria Sokołowska, Pantaleon Foryś, Maria Harasymicha.