Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wojciech Płoszaj


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Maciej Płoszaj, Helena , Józef Drozd, Konstancja , Marcin Dajczak, Maria Krzyżanowska, Maria Zielińska.