Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Józef Sikora


8 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Rozalia Zarwańska, Józef Jaśnij vel Jasny, Teresa Olender, Tomasz Gerc, Katarzyna Półtorak, Szymon Drozd, Helena Szklanny.