Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Anna Sikora


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Paweł Górski, Maria Wężykowska, Maciej vel Mateusz Sikora, Małgorzata , Michał Górski, Maria , Jan Wężykowski, Maria .