Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Wincenty Żmudź


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Wincenty Kusiak, Maria Łokieć, Błażej Żmudź, Maria , Bazyli Nakoneczny? lub Karpik?, Maria , Andrzej Kusiak, Katarzyna Dutka, Dymitr Łokieć, Maria .