Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Maria Żmudź


6 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Błażej Żmudź, Maria , Bazyli Nakoneczny? lub Karpik?, Maria , Andrzej Strąg, Regina , Michał Dajczak, Katarzyna Drozd?.